THE کارشناسی رنگ خودرو DIARIES

The کارشناسی رنگ خودرو Diaries

The کارشناسی رنگ خودرو Diaries

Blog Article

پس از بررسی و تشخیص رنگ خودرو، کارشناس تمام اطلاعات رنگ‌شدگی و ضرب‌دیدگی را در برگه تشخیص رنگ یا همان فرم خام تشخیص رنگ خودرو می‌نویسد.

کارشناسی خودرو فقط در تهران، کرج و اصفهان انجام می‌شود.

اگر خودرو را از نمایشگاه می‌خرید، نورهای درخشان آنجا کار تشخیص رنگ را دشوار می‌کند.

مقالات دیگر  چگونه می توان خسارت بیمه بدنه در تصادف را دریافت کرد؟

کیفیت و بافت رنگ را حس کنید. اگر صافکار سنباده‌کاری کرده باشد این حس زبری بافت به انگشتان شما منتقل می‌شود.

بعد از انجام کارشناسی برگه‌ای داده می شود؟ قیمت‌گذاری هم انجام می‌شود؟

کارشناسان فنی با دستگاه دیاگ کیلومتر خودرو را چک می‌کنند. علاوه بر این با توجه به دانش و تجربه خود با بررسی و ارزیابی پارامترهای گوناگون تا حد بالایی مغایرت کیلومتر خودرو را متوجه می‌شوند.

از دیگر اقدامات مهم در مراحل کارشناسی خودرو، کارشناسی فنی خودرو می باشد که نیازمند دانش کافی و تخصص و آشنایی کامل در این زمینه است.

آیا پس از ثبت درخواست کارشناسی امکان تغییر زمان یا محل بازدید و مدل خودرو وجود دارد؟

رنگ‌کردن ماشین تکمیل‌شده دشوار است و رنگ روی لبه‌های داخلی و کارشناس رنگ ماشین درزگیرها می‌پاشد. همچنین ممکن است نقاش از نوارهای فومی استفاده کند که در این صورت پس از برداشتن نوار، رد آن روی خودرو باقی می‌ماند. بنابراین اگر رد نوار فومی یا رنگ پاشیدگی در جاهای غیرعادی را دیدید، بدانید خودرو را رنگ کرده‌اند.

یک آهنربای ضعیف بردارید. اگر بدنه خودروی شما از آهن و فولاد است، با قراردادن آهنربا روی بخش‌های مختلف سطح آن، می‌توانید متوجه ضخامت رنگ شوید.

کارشناسی رنگ خودرو انواع مختلفی دارد و هر کدام از این نوع ها به بررسی یک بخش از خودرو ها می پردازد که شامل مراحل زیر می شود.

در این مرحله از کارشناسی خودرو، کارشناس دستگاه دیاگ را به خودرو متصل کرده و مواردی از جمله میزان مسافتی که طی شده، عملکرد سنسور ضربه، باز شدن کیسه های هوا، میزان مصرف سوخت، ولتاژ سنسور اکسیژن، ولتاژ باطری، دمای موتور آب، زاویه دریچه گاز و … را بررسی می کنند.

بخش‌های نام برده شده به دلیل قرار گرفتن آن‌ها در معرض دید بیشتر تعمیر می‌شوند تا خرابی‌های پیشین نمایان نشوند‌.

Report this page